Huidzorg en persoonlijke aandacht

komen samen in Huid Medisch Centrum

Huid Medisch Centrum

Huid Medisch Centrum is een samenwerking van AMC, VUmc en Centrum Oosterwal. De dermatologische afdeling van beide academische ziekenhuizen hebben een deel van hun zorg, de door de huisarts verwezen zorg, verplaatst naar Huid Medisch Centrum. Deze academische ziekenhuizen van Amsterdam, VUmc en AMC,  gaan zich uitsluitend richten op academische zorg. Dit houdt in dat zij alleen patiënten behandelen met complexere huidaandoeningen. In Huid Medisch Centrum worden alle andere huidklachten, spataderen en cosmetische behandelingen van de huid verricht.

In tegenstelling tot de academische ziekenhuizen kan Huid Medisch Centrum een totaal aanbod van behandelingen van de huid en spataderen aanbieden. Er is nu één adres voor alle huidzorg. Deze  zorg is in een kleine organisatie efficient te organiseren, waardoor er kortere wachttijden te realiseren zijn.

Het team

Ons team van ervaren dermatologen, doktersassistenten, medisch secretaresses en huidtherapeuten werkte tot op heden in VUmc, AMC of Centrum Oosterwal. Vanaf januari 2018 werken zij ook in het Huid Medisch Centrum met één gezamelijke focus: het aanbieden van de hoogste kwaliteit medisch specialistische huidzorg met persoonlijke aandacht.

Reeds onder behandeling

Als u momenteel onder behandeling bent van een dermatoloog van het AMC of VUmc bent en wordt verwezen naar Huid Medisch Centrum dan kunt u voor vragen bellen naar de nummers hiernaast.

Huid Medisch Centrum

Telefoonnummer 020 215 60 60

Polikliniek dermatologie VUmc

Telefoonnummer 020 444 11 10​

Polikliniek dermatologie AMC

Telefoonnummer 020 566 25 30​

Even controleren

Voor medisch specialistische zorg heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. Het Huid Medisch Centrum heeft contracten met vele verzekeraars, maar helaas nog niet met alle. Om te voorkomen dat u een rekening krijgt die niet vergoed wordt door uw verzekeraar, raden wij u aan om bij uw zorgverzekering te controleren of zij een contract hebben met Huid Medisch Centrum.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur op telefoonnummer 020 215 60 60. Ook kunt u via onderstaand formulier een afspraak maken, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Goed bereikbaar

Huid Medisch Centrum is gevestigd aan de Paasheuvelweg 28 in Amsterdam. Deze locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en heeft de beschikking over ruime gratis parkeergelegenheid. Kijk op www.9292.nl voor een op u afgestemd reisplan met het openbaar vervoer.

Privacy Regelement

Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft Huid Medisch Centrum bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de
persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de
privacy in de gezondheidszorg (waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO)).

 

In Huid Medisch Centrum worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijvoorbeeld voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Huid Medisch Centrum

In Huid Medisch Centrum worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijvoorbeeld voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van Huid Medisch Centrum

Huid Medisch Centrum is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen Huid Medisch Centrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Functionaris gegevensbescherming

Huid Medisch Centrum heeft een functionaris gegevensbeschermer aangesteld, de heer J. Kluijver. Deze houdt Binnen Huid Medisch Centrum, samen met de Privacy officer, toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien de gegevens niet juist zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die geen betrekking hebben op uw behandeltraject (dit gaat met name over het gebruik van uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via een aanvraagformulier laten weten. Dit formulier kunt u bij uw behandelaar of bij de balie opvragen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huid Medisch Centrum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Overdracht van uw dossier

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De AVG kent zes grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens:

1. toestemming van de betrokkene, of als verwerking noodzakelijk is voor:

2. uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (in dit geval een geneeskundige behandelovereenkomst),

3. voldoen aan een wettelijke verplichting,

4. bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen, 5. vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of als er sprake is van:

6. een (zwaarwegender) gerechtvaardigd belang van de geggevensverantwoordelijke of een derde. De grondslag voor het verwerken van uw medische gegevens is vrijwel altijd ‘ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst'(punt 2). Iedere patiënt heeft namelijk een behandelingsovereenkomst met Huid Medisch Centrum én met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn (WGBO).

Uitwisseling gegevens

Huid Medisch Centrum wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven via het toestemmingsformulier overdracht medisch dossier (of als dit gerechtvaardigd is ten behoeve van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met apotheken en andere behandelende medisch specialisten, bijvoorbeeld uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Vacatures

Medisch secretaresse m/v (PT/FT)

Voor het Huid Medisch Centrum zijn wij op zoek naar een medisch secretaresse die ons team komt versterken.

Wie zijn wij?

In Huid Medisch Centrum worden alle huidklachten, spataderen en cosmetische behandelingen van de huid verricht. Het Huid Medisch Centrum is een samenwerking van het Amsterdam Universitaire Medisch Centrum, het Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam en Centrum Oosterwal.

Wie zoeken wij?

De focus van het Huid Medisch Centrum is het aanbieden van medisch specialistische huidzorg met persoonlijke aandacht. Wij onderscheiden ons door net dat extra stapje te zetten voor onze patiënten. Als medisch secretaresse zorg je ervoor dat het onze patiënten aan niets ontbreekt vanaf aankomst tot en met vertrek. Jij gaat op zoek naar (on)uitgesproken wensen en speelt daarop in tijdens je dagelijkse werkzaamheden.

Wat zijn jou dagelijkse werkzaamheden?

 • Afhandelen van alle inkomende telefoongesprekken
 • Verwerken van verwijzingen en onderzoek uitslagen
 • Beheren van de agenda’s
 • Planning van de spreekuren
 • Beantwoorden van vragen en geven van algemene informatie
 • Opvragen van medische gegevens

 

 


Wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Assertief
 • Flexibel
 • Oplossingsgericht denken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Stressbestendig
 • Gastvrij
 • Zelfstandig

Wat bieden wij jou?

 • Informele en gezellige werksfeer
 • Reiskostenvergoeding
 • Naast vakantie uren bouw je ook Persoonlijk Levensfase Budget uren op 
 • 8% vakantiebijslag
 • Eindejaarsuitkering
 • Georganiseerde lunch

Herken jij je in het bovenstaande en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Stuur dan je motivatie en C.V. naar Marjorie Sardjoe, teamcoördinator via m.sardjoe@huidmedischcentrum.nl

Adres  Paasheuvelweg 28, 1105 BJ Amsterdam
Telefoon  020-215 60 60 
E-mail  info@huidmedischcentrum.nl

 Privacyreglement – Site design KPOU 2017